Brendon, Author at สูตรเค้กไม่ลับมีมากกว่า 10000 สูตร

เค้กไข่ นุ่มฟู สูตรทำง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย

วันนี้เรามีสูตรขนมมาฝาก สูตรทำ เค้กไข่ นุ่มๆฟูๆ ทำง่ายๆใช้วัตถุดิบเพียง 5 อย่างเท่านั้น! ใครจะคิดว่าเค้กไข่ที่เรากินแต่เด็ก รสชาติดี วันนี้เรามีวิธีทำแบบไม่ยากอย่างที่คิด เป็นเมนูที่ไม่ซับซ้อนมือใหม่ก็ทำให้อร่อยได้ พร้อมแล้วตามไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่า

ส่วนผสมเค้กไข่

 • ไข่ไก่สดใหม่ เบอร์ 0 ทั้งหมด 3 ฟอง
 • น้ำตาลทรายปั่นละเอียด 100 กรัม
 • แป้งเค้ก 100 กรัม
 • นมสดหรือนมข้นจืด 50 กรัม
 • น้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันรำข้าว 30 กรัม

วิธีทำเค้กไข่

 1. อันดับแรก ตั้งน้ำในหม้อ ต้มให้เดือด ผสมน้ำมันกับนมเข้าด้วยกัน พักไว้
 2. ให้ตอกไข่ 3 ฟองลงในชามผสม เทน้ำตาลลงไป แล้วยกหม้อต้มออกจากแก๊ส นำชามผสมไปวางด้านบนของหม้อต้มน้ำ
 3. ใช้เครื่องตีแป้ง ตีด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่ขึ้นฟู
 4. เมื่อได้ที่แล้ว ให้ทำการยกออกจากหม้อน้ำอุ่น จากนั้นนำไปตีต่อเพื่อตัดฟองอากาศด้วยความเร็วต่ำสุดประมาณ 2-3 นาที หรือจนเนื้อเนียน
 5. จากนั้นนำแป้งมาค่อยๆตะล่อมลงไปในเนื้อไข่ที่ตีไว้ จนเนื้อเนียนเข้าด้วยกัน
 6. จากนั้นตามด้วยนมที่ผสมในน้ำมัน ตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้ง
 7. โรยน้ำตาลเม็ดใหญ่ลงไปในแท่นพิมพ์สำหรับอบ ใส่เค้กที่ทำไว้ลงไป โดยเหลือพื้นที่ด้านบนเล็กน้อย
 8. นำเข้าเตาอบ ใช้ไฟบนล่าง ปิดพัดลม ด้วยอุณหภูมิ 170 องศา เป็นเวลา 20 – 25 นาที
 9. เมื่อนำออกมาเค้กด้านหน้าจะกรอบ แต่ถ้าพักทิ้งไว้ เนื้อเค้กจะนุ่ม เลือกกินได้ตามชอบ
Read More

Eyes 101: Proper Care Tips To See Better

TIP! Wear your sunglasses at all times to serve as a shield for rays. Get a quality pair that has strong UV protection and wear them every time you go out.

There are few things that are more important than eye care. The trouble is that too many people is they neglect this fact and lack an understanding of how to keep their eyes. The information that is found in the following paragraphs will teach you how to protect your eyes.

TIP! While you probably understand how important it is to wear sunglasses during summer, you should know it is also important during the winter. When you think about how snow reflects sunlight, it makes a lot of sense.

To locate good doctors in your area, you may want to ask the people that you know if they know of who has the best feedback in the industry. This helps you locate the best eye care.

TIP! Figure out if eye problems run in your family. If so, you need to let your eye doctor know about it.

Always use sunglasses to keep your eyes from UV harm. Get a pair with UV protection and take them everywhere with you. The sun can damage eyes and the skin around them. Don’t take chances when it comes to your eyes.

TIP! Be sure you know whether or not eye disease runs in your family. Many times these eye diseases are hereditary conditions, so knowing the risks ahead of time can allow proper treatment from your doctor.

Although you likely wear sunglasses in the summer, the wintertime is also very important to have them on. This makes sense because of light. Even if it is not snowing, the sun is still reflecting light to the point you need to wear sunglasses.

TIP! Wear sunglasses when outdoors. UV rays are able to harm skin and eyes even through cloud cover.

Knowing your families history concerning any eye disease can help you immensely. The sooner your doctor learns of it, the sooner they can treat you for it, and that can make a big difference.

TIP! Always have your eyes checked regularly. Get your eyes checked regularly and immediately if you have an issue, although some conditions do not have obvious symptoms.

Your daily diet can have much to do with taking proper care of your eye health. Studies show that eating foods with Vitamins E and C, zinc and fatty acids with omega-3 can prevent macular degeneration and cataracts from occurring. Salmon, nuts, nuts, oranges, tuna and leafy, and oranges are just a few of the foods that have these helpful nutrients.

Wearing sunglasses can really protect your eyesight. UV rays are able to harm skin and eyes even when it’s cloudy. The extra cost is well worth the benefits.

TIP! Using the computer too often can actually cause eye damage. If you feel them drying out, make sure to blink frequently.

If you blink a lot you may have an eye problem.If …

Read More

Clueless About Eye Care? Look At This

TIP! Make certain that the eye care professionals you visit are highly qualified to examine and prescribe whatever you may need for your eyes. To find a good doctor near you, ask your family and friends or check patient feedback and online reviews.

Have you ever met someone who has lost their sight due to certain circumstances? There are a number of things that can cause this condition. Without your sight, many things become very difficult, so you need to take care of your eyes.

TIP! Wear sunglasses in the winter as well. Believe it or not, the snow can reflect quite a bit of light.

While many understand the importance of sunglasses in the summer, most don’t know that it’s equally important in winter. This is because snow reflects a great deal of how much light is reflected by snow. Even if it is not snowing, the sun can cause issues for your eyes.

Family Members

You should know your family members have or have had eye diseases run in families. Many of these conditions are genetic. Ask your family members so you can expect.

TIP! Whether you think it is true or not, the foods you eat can impact eye problems. Studies have proven that consuming foods high in Vitamins C and E, omega-3 fatty acids, and zinc can prevent cataracts and macular degeneration, amongst other eye conditions.

Wearing sunglasses is a great way to protect your vision.UV rays can cause damage eyes even though it is cloudy outside.The extra cost is worth it for the protection provided to your eyes.

Your eyes need to be checked on a regularly basis by a doctor. This is why checkups are important. Many eye conditions are treatable if caught early.

TIP! Protect your vision through regular consumption of foods with omega3s. You would be happy to make sure you have foods that have this nutrient in your body while you diet.

If you blink a lot you might have an eye issue. If dry eyes are not the issue, the possibility exists that you may have a tic due to stress. If you are sure it is not just a tic, consult with your ophthalmologist.

TIP! Do not leave the house without your sunglasses. They can even be effective against UV rays on cloudy days.

Take a look at the air conditioning and heating used in your HVAC system. Heating and air conditioning systems are one the primary causes of dry eye. This moisture will help keep your eyes to not get dry and dry.

Regular eye exams are essential to proper eye care program. This is especially important when you age.Monitoring eyes closely will enable your eye-care specialist to spot problems early.

TIP! You can damage your eyes when staring at a computer. Blink often to prevent dryness.

Replace makeup every two months. The reason for this is that bacteria builds up when you keep the same makeup. After a couple of months, you’re simply rubbing a brush covered …

Read More

Great Advice And Ideas About Eye Care That Anyone Can Grasp

TIP! Shades can provide excellent daytime eye protection. Get a quality pair that has strong UV protection and wear them every time you go out.

There are few things in life than eye care. The problem is that many people neglect this and don’t know how care for their eyes properly. The information below will definitely help you.

TIP! You may not realize that it is equally as important to wear sunglasses in the wintertime as it is in the summer. Snow can reflect lots of light.

Always use sunglasses for protecting your eyes protected from UV harm. Get a quality pair with UV protection and wear them every time you go out. The sun can damage your eyes and the delicate skin around them. You don’t want to take any chances when it comes to your eyes.

TIP! Figure out if eye problems run in your family. If so, you need to let your eye doctor know about it.

While you probably understand how important it is to wear sunglasses during summer, most may not realize how important they are during winter. This makes sense because of light. Even without snow around, sun still illuminates the sky, whether it’s cloudy or not.

The sunglasses should block UVA and UVB rays. Some poorly-made sunglasses may even make your vision.

TIP! One easy way to protect the eyes is by wearing sunglasses. UV rays can cause damage to your eyes.

You should know your family history when it comes to eyes problems because many eye diseases. Some conditions are hereditary and having this information is important. Ask your family members so you can expect.

TIP! Consider sunglasses. Proper sunglasses protect your eyes from the sun’s rays.

Omega-3 fatty acids are great for eyes. It is a good idea to make use of foods that contain this nutrient into your diet. Foods like salmon, halibut, salmon and dark green leafy vegetables.Eat a minimum of a serving of one or the other daily.

TIP! If you blink often, it might not necessarily be your eyes. If your eyes are not dry, it just may be the result of a nervous tic you are experiencing.

Wearing sunglasses is a great way to protect your vision.UV rays are able to harm skin and eyes even though it is cloudy outside. The extra cost is worth it for the benefits.

TIP! Take a look at your HVAC system. These systems can cause eyes to become dry.

Your eyes need to be checked out on a regularly basis by a vision-care specialist.That’s why eye check-ups is a good idea. Many conditions and issued can be treated if caught early.

TIP! If you use a computer often, you should understand that it can impact your eye health. When your eyes are drying out, frequent blinking can help.

Wearing proper sunglasses help keep your eyes safe from harmful rays. Too much exposure to UV can cause damage to the eyes. Choose anti-UVA and anti-UVB glasses for the most protection. …

Read More

Never Wonder About Eye Care Again; Read On

TIP! To help maintain good eye health it is important that you regularly see a professional who is properly trained to treat this area. Get recommendations from family and friends about the medical professionals that you should see.

The eyes are a delicate part of the most fragile body parts.Many people tend to take their eyesight for granted. If you don’t take good care of your eyes, it sometimes leads to issues.This article offers good advice on the proper care tips to make sure yours stay healthy.

To find a good doctor near you, ask around and/or do an online search. A recommendation can help you find the best care possible.

TIP! Wear sunglasses in the winter as well. The sun’s rays are always out and can harm your eyes at any time.

Always use sunglasses to keep your eyes from UV harm. Get a pair with UV protection and wear them every time you go out. The sun can harm your eyes and the delicate skin which surrounds them. Don’t take unnecessary chances when it comes to your eyes.

TIP! There is great disparity of quality when it comes to sunglasses, and some do not protect at all. Look for a pair that block out at least 99 percent of UVB and UVA rays.

While many people know to wear sunglasses in summer, you should know it is also important during the winter. This is because of how much light is reflected by snow.Even on days without snow, the sun can still be quite bright in cloudy weather.

Knowing your families history concerning any eye diseases can help you immensely. The sooner you catch something, the bigger chance you have of minimizing them.

You want to block all types of dangerous rays. Some sunglasses may actually hurt your vision.

TIP! Make sure you get your eyes regularly checked. If you have problems with your eyes, get them checked, but sometimes you won’t have symptoms at all.

The foods you eat plays a large part in preventing eye damage. Studies show that food that contain Omega-3 fatty acids, zinc, along with other eye maladies. Salmon, nuts, nuts, beans, tuna and leafy, green vegetables are some food that are high in nutrients.

TIP! Put on a pair of sunglasses. Wearing the right sunglasses will protect your eyes from harmful UV rays.

If you are still smoking, stop to protect your eyes. Those who smoke for a long term are much more likely to develop eye disease. Quitting cuts down your risk of cataracts and optic nerve damage.

TIP! Pay attention to what type of heating and air conditioning is used in your home. This is a major cause of dry eyes.

You should be aware of any eye disease. Some conditions are hereditary and having this information is important. Ask older family elders about their eyes over the years to get an idea of what you can expect.

TIP! If you use a computer often, you should understand that it can

Read More

Use This Great Tips About Eye Care To Help You Better Understand

TIP! Find highly qualified doctors for your checkups. To locate the top doctors, look to your friends and family for suggestions, as well as find feedback from patients online.

Everyone should know how to properly take care for their eyes. Your eyes allow you get to see and make sense of the world around you. This article can help you learn about caring for your eyes properly. Read on to learn the basics of eye care tips.

TIP! See if your family has a history of eye issues since early diagnosis is crucial. Some conditions are hereditary and should be taken into account.

Always wear sunglasses to keep your eyes from the ever present threat of the sun. Get a pair that has strong UV lenses and take them everywhere with you. The sun’s radiation can damage your eyes and the delicate skin around them. You don’t want to take chances when it comes to your eyesight.

TIP! Be sure you know whether or not eye disease runs in your family. Hereditary conditions must be treated immediately.

Although you likely wear sunglasses in the summer, the wintertime is also very important to have them on. It makes good sense considering snow can be. Even on cloudy days, the sun still gives off enough light to illuminate the sky even when it is cloudy.

Eye Conditions

TIP! Assist your eyes through the use of good sunglasses. They will help your eyes by blocking UV rays.

You should always be aware of any eye conditions that exist within your family. Many eye conditions are hereditary and knowing about your risk can help a doctor treat you. Ask your family elders about their eyes over the years to get an idea of what you will know.

TIP! Monitor the AC or heating in your house. When they are running often, like in the summer and winter, they can cause dry eyes.

Omega-3 fatty acids have been proven to benefit eye health. It is a good idea to make use of foods that contain these acids. Foods such as tuna, halibut, salmon and dark, halibut and more. Get one serving eaten every day you can.

Wearing sunglasses can really protect your eyesight. UV rays can damage eyes even through cloud cover. The extra cost is well worth it for the benefits.

TIP! Make sure you have saline solution in your house. When you’re on the job you should always be sure you wear some safety goggles.

Your eyes need to be checked out on a regularly basis by a vision-care specialist.This is why regular checkups frequently. Many eye issues and conditions can also be treated once they’re detected early.

TIP! If you have allergies and use eye drops to soothe your eyes, don’t use too much. They feel good, but they can and do cause other problems.

If you blink a lot you may have an eye problem.If dry eyes are not your problem, then it could be due to nervousness and stress. If …

Read More

Top Tips And Advice To Take Good Care Of Your Eyes

Do you know enough about eye care to keep your eyes as you get older? When did you last eye appointment with an eye doctor?

TIP! Wear sunglasses in the winter as well. The sun’s rays are always out and can harm your eyes at any time.

To locate good doctors in your area, you can ask for personal recommendations from friends and family or look online for patient feedback on specific doctors. A recommendation can help you find the best care possible.

TIP! Sunglasses are not created equal, with some doing nothing to offer eye protection. Look for a pair that block out at least 99 percent of UVB and UVA rays.

Always wear sunglasses for protecting your eyes protected from UV harm. Get a pair with UV lenses and wear them every time you go out. The sun can damage your eyes and the delicate skin which surrounds them. Don’t really take any chances when it comes to your eye health.

TIP! Whether you think it is true or not, the foods you eat can impact eye problems. Look for foods with vitamin C and E, as well as foods that have zinc and omega-3 fatty acids.

What you consume can greatly affect your eye health. Studies show that eating high amounts of zinc, omega-3 fatty acids, and zinc can prevent cataracts and macular degeneration, amongst other eye conditions. Salmon, nuts, beans, oranges, green leafy vegetables, and oranges are just a few of the foods that have these helpful nutrients.

TIP! If you are smoker, quit right now. Even though you may be aware of the potential damage to your lungs, your eyes are suffering, also.

Omega-3 fatty acids have been shown to be great for excellent eye health. It would be a great idea to make use of foods that contain this nutrient into your diet. Some foods include tuna, tuna, salmon, and dark green veggies. Eat a minimum of a serving everyday.

TIP! You need to know if your family members have or have had eye diseases. Some conditions are hereditary; knowing what your risk is can help with treatment.

Wear a pair of sunglasses and help your eyes. They will help your eyes safe from harmful ultraviolet rays. The sunglasses you choose should block UVA and UVB rays. They will help you reduce any glare. Also, even when wearing contact lenses that offer UV protection, you still need to wear your sunglasses.

TIP! Protect your vision through regular consumption of foods with omega3s. It is a great idea to make use of foods that contain these acids.

Pay attention to what type of heating or air conditioning is used in your home. Heating and air systems are a common cause of dry eyes. This moisture will help keep your eyes from become irritated or dry.

TIP! Wear sunglasses – religiously. UV rays can cause damage to your eyes.

Regular eye checkups are essential to proper eye care program. This should happen more often as you …

Read More

Need Eye Care Tips? Well, Here They Are!

TIP! For best results, see a highly qualified eye doctor for serious issues with your eyes to get the best care. If you want to find an experienced eye doctor, ask for recommendations from family and friends or search online for reviews.

Do you know anyone who has lost his vision because of something that happened? There are a number of things that can cause someone to lose sight. Without eyesight, there are many challenges ahead, and that is why proper eye care is very important.

TIP! Wear sunglasses when out in the sun. Buy a decent pair of high-quality shades with UV protection, and wear them religiously.

Sunglasses are important to wear year-round, but they’re just as crucial in the winter.This is because snow reflects a great deal of how much light is reflected by snow. Even without snow, the sun still gives off enough light to illuminate the sky even when it is cloudy.

Knowing your families history concerning any eye diseases can help you immensely. The sooner you consult and eye doctor about hereditary eye issues, the better the treatment options.

The sunglasses should completely block UVA and UVB sun rays. Some poorly-made sunglasses may even make your vision.

TIP! If you are a smoker, then it is time to quit. In addition to causing lung damage, smoking damages your eyes.

You need to know if any eye conditions that exist within your family. Some conditions are hereditary and having this information is important. Ask your family elders about their eyes over the years to get an idea of what you will know.

Wearing sunglasses can really protect your eyesight. UV rays can cause damage eyes even though it is cloudy outside.The extra cost is well worth the benefits.

Your eyes need to be checked on a regularly basis by a doctor. That’s where regular checkups are important. Some conditions are treated when caught early.

TIP! Get your eyes checked regularly. If your sight is worsening, get checked out as soon as you can.

If you blink a lot you may have an eye problem.If it doesn’t turn out to be dry eyes, consider that it may be a nervous tic as a result of stress. If you are sure it is not just a tic, talk to an ophthalmologist.

TIP! If you blink a lot, you may have a problem. If you do not have dry eyes, consider that it may be a nervous tic as a result of stress.

Wear a quality pair of sunglasses to protect your eyes. They will keep your eyes safe from UV rays. The sunglasses you choose should block all UVA and UVB rays. These glasses can greatly help to reduce harmful glare. Even if your contacts have UV protection, sunglasses are still necessary.

TIP! You can get great eye coverage with sunglasses. They will help your eyes by blocking UV rays.

Pay attention to what type of heating or air conditioning is used in your home. Heating and air …

Read More

สูตรเเละวิธีการทำ เค้กไข่ญี่ปุ่น

เค้กไข่ญี่ปุ่น

เค้กไข่ญี่ปุ่น เมนูขนมเค้กเเสนอร่อยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีความหอมนุ่น ละมุนมาก ๆ
เเละวันนี้เรามีสูตรเเละวิธีการทำมาบอกต่ออีกด้วยหากพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ส่วนผสม

น้ำมันพืช 50 มิลลิลิตร
แป้งเค้ก 30 กรัม
นม 80 มิลลิลิตร
ไข่แดง 5 ฟอง
ไข่ขาว 5 ฟอง
น้ำตาลไอซิ่ง 80 กรัม
เกลือ 1/4 ช้อนชา
กลิ่นวานิลลา

ขั้นตอนการทำ

1. เริ่มจากนำน้ำมันพืชเข้าไมโครเวฟ 1 นาที เทน้ำมันใส่ภาชนะแล้วค่อย ๆ ร่อนแป้งเค้กลงไป จากนั้นค่อย ๆ
คนให้เข้ากัน ใส่นมลงไป คนจนเนื้อเนียนเข้ากันดี ตามด้วยไข่แดง (ใส่กลิ่นวานิลลาเพิ่มความหอมได้ด้วยนะ) คนให้เนื้อเนียนสีอ่อน
2. ตีไข่ขาวให้เป็นฟองหยาบ ๆ ใส่เกลือลงไป ตีต่อไปเรื่อย ๆ ค่อย ๆ ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป ตีให้เกือบตั้งยอดแข็ง แบ่งไข่ขาวใส่ในแป้งไข่แดง คนพอเข้ากัน
3. เทส่วนผสมของไข่แดงลงไปในไข่ขาว ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากัน ใช้ไม้พายคนอีกรอบก็เสร็จ เทใส่พิมพ์เค้ก
นำเข้าเตาอบ ใช้ไฟบน-ล่าง 170 องศาเซลเซียส ประมาณ 35-40 นาที อบเสร็จเรียบร้อย พักเค้กไว้บนตะแกรง ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

Read More

บัวลอยไข่หวาน เมนูขนมหวาน อร่อย ๆแบบไทย ๆ

บัวลอยไข่หวาน

บัวลอยไข่หวาน เมนูของหวานแสนอร่อยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เเละวันนี้เรามีสูตร
เเละวิธีการทำมาบอกต่ออีกด้วย หากพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ส่วนผสม

สำหรับ 1 หม้อเล็ก
ฟักทองนึ่ง100ก
มันม่วงนึ่ง150ก
แป้งข้าวเหนียว2 ถ้วยครึ่ง
แป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วย
ใบเตย4 มัด
กะทิ650ก
เกลือ1/2ชช.
น้ำตาล100ก.

ขั้นตอนการทำ

1.ยึ่งฟักทอง มันม่วงให้สุก ประมาณ 10 นาที

2.ร่อนแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า ให้เข้ากัน
-แบ่งแป้งฟักทอง แป้ง 100 กรัม เนื้อฟักทอง 100กรัม นวดเข้ากันจนเป็นก้อน
-แบ่งแป้งมันม่วง แป้ง 150 กรัม เนื้อมันม่วง
150 กรัม น้ำกะทิ 150 กรัม นวดจนเข้ากันเป็นก้อน

3.นำมาปั่นเป็นก้อนกลมๆ

4.ทำน้ำกะทิ ใส่กะทิ 650 กรัม ใบเตย 2 มัด น้ำตาลทราย 100 กรัม เกลือ 1/2 ชช คนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟพักไว้

5.ตั้งหม้อ ต้มน้ำเปล่าให้เดือดใส่ใบเตย 2มัด รอน้ำเดือดใส่ บัวลอย ลวกจนสุก สังเกตตัวเม็ดจะลอยขึ้นมา ตักใส่ในน้ำกะทิ เป็นอันเสร็จ

6.ตักใส่ถ้วยพร้อมเสริฟ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเเล้ว

Read More
the best bitcoin tumbler